Závod Vsetín 20-22.3.2020 je v důsledku nepříznivého vývoje epidemie Coronaviru ZRUŠEN


Závod – Serie F-class.cz Vsetín 20-22.3.2020

Místo a termín

 • Závod se koná na střelnici ZVI Vsetín (GPS 49°10´45.30´´ N ,  18°7´33.152´´ E) v obci Střelná (google maps).
 • Tréning 20.3.2020
 • Hlavní závod na 300m, 500m, 800m 21.3.2020
 • Doplňkový závod 1000m 22.3.2020

Ubytování a logistika

 • Ubytování si zařizuje každý závodník sám. V okolních vesnicích je řada penzionů.
 • Oběd v den hlavního závodu bude zajištěn přímo v prostoru střelnice a je zahrnut v ceně startovného.

Propozice

 • Závod se koná v kategoriích F-class/Open, F-class/TR, SniperTactical, SemiAuto. Každá kategorie je hodnocena samostatně.
 • Pro závod platí národní pravidla.
 • Procedura střelby pro F-class/Open a F-class/TR
  • příprava střelce 4 minuty
  • jednotlivé položky trojboje se střílí postupně za sebou
  • na každé položce
   • nástřel 3 rány v čase 2 minuty
   • kontrastní zalepení terčů
   • korekce nastavení 1 minuta
   • bodovaných 10 ran v čase 7 minut
 • Procedura střelby pro SniperTactical a SemiAuto
  • příprava střelce 4 minuty
  • bez nástřelu
  • všechny položky trojboje se střílí najednou libovolně dle volby střelce
  • bodovaných 10 ran na každé položce v celkovém čase 25 minut
 • Tréning se řídí obdobnou procedurou s následujícími rozdíly
  • F-class/Open a F-class/TR
   • na každé položce nástřel 3 rány v čase 2 minuty a 5 treningových ran v čase 4 minuty
  • SniperTactical a SemiAuto
   • všechny položky najednou 3×5 treningových ran v čase 12 minut
 • Střelec smí mít na palebné pozici pouze přesný počet nábojů pro danou položku střelby. V případě selhání náboje, tuto skutečnost ohlásí řídícímu střelby a ten rozhodne o jejim řešení.
 • Závod je soutěží jednotlivců. Střelec nesmí během střelby svých položek a nebo mezi nimi přijímat žádné informace a pokyny (např. o korekcích či umístění zásahů) od ostatních střelců či pozorovatelů.
 • Povely a bezpečnostních opatření
  • Povely na palebné čáře vydává řídící střelby.
  • Zbraně se smí z pouzdra vyjmout pouze na palebné čáře a pouze na explicitní povel. Zbraň musí vždy mířít pouze do cílového prostoru terčů.
  • Závěr zbraně musí být otevřený v zadní poloze a v nábojové komoře zbraně musí být bezpečnostní vlaječka. Vyjmutí vlaječky a uzavření závěru lze provést pouze po povelu k nabíjení. Po ukončení střelby a kdykoliv během střelby, kdy střelec není ve fyzickém kontaktu se zbraní, musí být opět závěr otevřený v zadní poloze a umístěna vlaječka do komory.
  • Povel „Příprava se zbraní“ znamená začátek 4 minutové přípravy střelce, kdy může vyjmout zbraň z obalu a přípravit se na střelbu.
  • Povel „X nábojů jednotlivě nabíjet“ povoluje vyjmout bezpečnostní vlaječku a nabít zbraň. Střelci kategorie SniperTactical mohou nabíjet jednotlivě nebo ze zásobníku. Střelci kategorie SemiAuto nabíjí ze zásobníku.
  • Povel „Na terč T, X ran v čase M minut pálit“ povoluje střelbu.
  • Povel „Palbu zastavit, k prohlídce zbraň“ přikazuje okamžitě ukončit střelbu, zbraň vybít, závěr otevřít do zadní polohy a umístit bezbečnostní vlaječku do komory.
 • Hodnocení – pořadí kritérií
  • Trojboj (300/500/800m) (1) součet bodů, (2) celkový počet „X“, (3) průměrná velikost grupy v MOA
  • Jednotlivé závody (300,500,800,1000m) (1) počet bodů, (2) počet „X“, (3) velikost grupy v MOA
 • Pravidla pro řešení sporných zásahů v terčích a procedura řešení protestů
  • Sporné zásahy a protesty řeší organizátor závodu. Požaduje se složení zálohy 500 Kč.

Registrace

 • Registrace je otevřená od 1.2.2020 (12:00) do 10.3.2020
 • Maximální počty závodníků a harmonogram rund
  • maximálně celkem 42 závodníků
  • F-class/Open, F-class/TR – v první fázi registrace 21 otevřených pozic (3 rundy)
  • SniperTactical, SemiAuto – v první fázi registrace 14 otevřených pozic (2 rundy)
  • 7 dalších pozic (1 rundy) bude bude otevřeno v druhé fázi registrace v kategoriích podle obsazenosti z první fáze
  • přiřazení rundy do konkrétního časového slotu proběhne po uzávěrce přihlášek
 • Procedura a podmínky registrace
  • Závodník se může zaregistrovat pro libovolný počet kategorii. Každá registrace se provádí samostatně.
  • Registruje se samostatně hlavní závod (300/500/800m) a doplňkový závod 1000m.
  • Startovné
   • Hlavní závod včetně tréningu 1800 Kč
   • Doplňkový závod 400 Kč
  • Procedura registrace zahrnuje
   • Údaje o závodníkovi
   • Údaje o zbrani
   • Výběr kategorie
   • Výběr rundy a pozice
   • Platba převodem na bankovní účet
   • Pozvánka pro zahraniční hosty. Po zaplacení ji lze stáhnout ze stránky vašeho účtu. Je třeba mít vytvořený účet.
 • (!) Platba musí být provedena nejpozději do 10 dnů od registrace a ne později než 15.3.2020. Závodníci, kteří to nesplní budou vyřazeni ze závodu a jejich registrovaná runda a pozice budou uvolněny pro další registrace.
 • K pouhé registraci k závodu není třeba uživatelský účet na serveru www.lr-master.cz. Požadované údaje zadá závodník přímo při registraci. Pokud si účet vytvoříte, získáte řadu výhod.

Program

 • Průběžně aktualizovaný seznam závodníků a program tréningu a závodu.

Výsledky

 • Tabulka výsledků.

Administrace závodu

 • Omezený přístup pro organizační výbor

Kontakt na organizátora závodu